Logga - fyr o text förm 25

Bolaget fick momsavdrag efter beslut i Kammarrätten

Skatteverket godkände inte att ett bolag gjorde avdrag för ingående moms med knappt 147 000 kr för inköp av en hästlastbil, eftersom man ansåg att det rörde sig om en personbil.

Men efter överklaganden gav Kammarrätten bolaget rätt eftersom det faktiskt fanns två separata karosserienheter på fordonet. Den ena var bara dold. 

Enligt momslagen likställs lastbilar med ett skåpkarosseri med personbilar. För att kvalificera som lastbil enligt momslagen måste det finnas två separata karosserienheter.
Den aktuella hästlastbilen hade enligt Skatteverket inte separata karosserienheter så momsavdrag medgavs inte. Men det var fel, menade bolaget och anförde att lastbilar av den aktuella typen kunde byggas om.

Länsrätten gav Skatteverket rätt men i Kammarrätten hördes ett vittne med lång erfarenhet i frågan, som berättade att det inte går att köpa färdiga hästlastbilar av den aktuella modellen, men att det är möjligt att bygga om sådana karosser till hästlastbilar: Vid ombyggnationen sätts en separat karosserienhet, ett extra skåp, in för att skydda föraren.

Det är enligt vittnet är inte helt enkelt att se om bilen har en sådan separat karosserienhet. Men han hade sett den aktuella bilen och den var ombyggd på det här sättet, intygade vittnet. 
Därför biföll Kammarrätten överklagandet och bolaget fick göra momsavdrag på
147 000 kronor.

Senaste nyheter