Logga - fyr o text förm 25

Ett aktiebolag kan (i princip) inte ge bort gåvor 

Det blir ofta komplicerat för aktiebolag att ge bort gåvor. Skattehuset manar därför till stor försiktighet.
 

Gåvor av aktier till anställda bröder var skattefria

Vid generationsskiften är det inte ovanligt att en familjemedlem tar över. I det här aktuella rättsfallet som Skattehuset följt, var tre bröder dessutom anställda och deras pappa ville ge aktierna som gåva. 

Beslutet i Kammarrätten nyligen visar att blod är tjockare än vatten. En familjemedlem kan alltid gå in vederlagsfritt, aktierna kan ges som gåva vid ägarskiftet. 

– Annars skulle man inte kunna göra generationsskiften. En person utanför ägarfamiljen måste däremot alltid betala fullt marknadsvärde för aktierna.

 

Att tänka på!

– En bra och enkel regel är att så fort det sker en gåva av aktier mellan anställda närstående personer, personer inom en och samma släkt, eller om en närståendes aktiebolag emitterar ut nya aktier till underpris till en annan anställd närstående, så blir gåvan skattefri.

– Men så fort aktier ges bort till en anställd som inte är släkt med givaren, kan man räkna med att det blir en lönebeskattning.

Senaste nyheter