Logga - fyr o text förm 25

Om hantverkaren anlitar en underentreprenör, kan det påverka rotavdraget?

Har betalning skett på det sätt som plåtslagaren påstår?
 

Bakgrund

En plåtslagare anlitade en underentreprenör för att hjälpa till med arbeten på en privatpersons fastighet. Då Skatteverket inte tyckte att betalningen från plåtslagaren till underentreprenören inte skett på det sätt som plåtslagaren påstår beslutade Skatteverket att återkräva drygt 50.000 kr från plåtslagaren. Detta gjorde att fastighetsägaren inte fick något ROT avdrag.
 

Förvaltningsrätten

Fastighetsägaren valde då att överklaga till Förvaltningsrätten som konstaterade att Skatteverket kontrollerat flera fakturor från underentreprenören och från plåtslagarens kontoutdrag och funnit att summorna inte stämde överens med fakturorna. Hade verkligen underentreprenören fått betalt av plåtslagaren? Förvaltningsrätten valde att avslå överklagandet. 
 

Kammarrätten

Fastighetsägaren överklagade då till Kammarrätten som konstaterar att frågan som ska bedömas när det gäller rotavdrag är om det är skattereduktionsgrundande arbete som har utförts.

Man lägger alltså ingen vikt vid på vilket sätt betalning skett mellan underentreprenör och plåtslagaren utan konstaterar att det finns inget som talar emot uppgifterna om att arbetet utförts.

 

Slutsatser

Med hänvisning till fastighetsägarens uppgifter om faktura och betalning samt till att det saknas bevisning som talar emot uppgifterna om att takarbeten utförts, fann Kammarrätten att skattereduktionsgrundande arbete har utförts och att det inte är visat vilket arbete som plåtslagarens underentreprenör utfört, saknar betydelse vid bedömningen.
 

Att tänka på!

Kammarrätten ger Skatteverket en rejäl känga i domen, då man anser att de helt enkelt inte fullgjort sitt jobb på ett bra sätt. 

De viktiga slutsatserna man kan dra av detta är att en fastighetsägare eller bostadsrättsinnehavare, inte har någon skyldighet att kontrollera vad en eventuell underentreprenör haft för sig avseende det arbete som utförts och att det enbart handlar om relationen med utföraren som är avgörande, om en fastighetsägare eller bostadsrättsinnehavare skall beviljas rotavdrag.

Senaste nyheter