Logga - fyr o text förm 25

Ny lag: Rätta fel inom två månader vid Skatteverkets kontroller

Håll koll på vilka branscher Skatteverket granskar.

En ny lag som trädde i kraft 1 augusti 2018 innebär att när Skatteverket har informerat offentligt om riktade kontroller så måste frivilliga rättelser ha skett inom två månader. Annars har myndigheten rätt att ta ut skattetillägg. Enligt tidigare bestämmelser fick inte Skatteverket ta ut skattetillägg om den skattskyldige på eget initiativ hade rättat en felaktig uppgift, oavsett när det skedde.
 

Skatteverkets informationsskyldighet

Information om Skatteverkets generella kontroller finns på Skatteverkets webbplats. Här beskrivs innehållet i kontrollen, vilket år som omfattas, vilken dag som kontrollen offentliggörs samt från vilken dag en rättelse inte längre anses vara på eget initiativ. Enskilda kan således inom en viss tid göra en rättelse med anledning av informationen utan att drabbas av skattetillägg.
Exempel: 
Om Skatteverket ska kontrollera taxirörelser i landet och informationen offentliggjordes den 15 september så har du eller taxiföretaget en tidsfrist på två månader då ni kan rätta deklarationen, om det finns fel. Rättelse efter den 15 november kommer att kunna ge ett skattetillägg.

Senaste nyheter