Logga - fyr o text förm 25

Hyrd vårdpersonal blir 25 % dyrare 

Enligt en dom i Högsta domstolen börjar de nya reglerna tillämpas från
1 juli 2019

En nyhet är att uthyrning av läkare, vårdpersonal och tandläkare inte längre ska ses som sjukvård i skattehänseende utan som personaluthyrning. Därmed blir det momspliktigt, enligt en ny dom i Högsta förvaltningsdomstolen. De nya reglerna börjar tillämpas 1 juli 2019. Bakgrunden är att ett bemanningsföretag som rekryterade och hyrde ut vårdpersonal ville veta om tjänsterna skulle vara momsbefriade eftersom sjukvård normalt är undantaget. Eller borde det utgå moms för att uthyrningen ska ses som vilken personaluthyrning som helst?  
Högsta förvaltningsdomstolen fann att uthyrning av sjukvårdspersonal inte kan anses vara sjukvård oavsett vem som är säljare eller köpare. Skälet är att en uthyrningstjänst i sig inte kan utgöra sjukvård. Undantaget är om en vårdcentral, tandläkarmottagning eller ett sjukhus själv hyr ut till annan vårdgivare. Bara då skall det anses som sjukvård och vara momsfritt.
Det vanliga kommer bli  att uthyrning av vårdpersonal är momspliktig eftersom det oftast är vårdgivaren som ansvarar för arbetsledning och definierar arbetsuppgifterna medan säljaren bara tillhandahåller personalen. Säljarens företagsform och omfattning är ointressant. Både ”läkare på bolag” och rena bemanningsföretag omfattas. 

 

Stor förändringar

Eftersom Högsta förvaltningsdomstolens dom innebär en stor förändring vill Skatteverket ge branschen en möjlighet att ställa om sin verksamhet och därför börjar man tillämpa den nya hållningen från och med nästa sommar, den 1 juli 2019. De nya reglerna kommer främst att drabba den privata sektorn, innefattande både köpar- och säljarsidan.  
På köparsidan drabbas både privata vårdgivare samt landstingen till den del verksamheten är bolagiserad. Man har ju normalt ingen möjlighet att lyfta ingående moms, och kostnaden för hyrd vårdpersonal kommer normalt att bli 25 procent dyrare i framtiden.
På säljarsidan drabbas inte bara bemanningsföretag utan också enmansbolag, och till och med specialistläkare med egen mottagning till den del de också tillhandahåller sina tjänster till andra vårdgivare. Med anledning av detta måste nog alla som är verksamma inom vård och omsorg att i framtiden se över vilka möjligheter som finns för att ställa om verksamheten.

Senaste nyheter