Logga - fyr o text förm 25

Klimatkompensation kan vara avdragsgillt

Högsta domstolen har beviljar Arla avdrag med över fem miljoner kronor för klimatkompensation

Koncernen Arla betalade 5,8 mkr under 2013 för att klimatkompensera utsläpp av koldioxid. Bolaget köpte klimatkompensation av två olika företag i form av certifierad trädplantering samt förvärv och makulering av utsläppskrediter. Arla gavs då rätt att använda en varumärkessymbol som visar att produkten är klimatkompenserad och fick dokumentation om att avtalad trädplantering skett.
 

Ökade intäkter

Arla gjorde avdrag i inkomstdeklarationen för utgifterna men Skatteverket, förvaltningsrätten och kammarrätten ansåg samtliga att utgifterna utgjorde gåvor som inte fick dras av. Arla gick då vidare till Högsta förvaltningsdomstolen, som la den största vikten vid om företaget kunde påvisa någon positiv effekt av den erlagda klimatkompensationen. Om Arla inte kunde göra det så skulle kostnaden i enlighet med underinstansernas domar jämföras med en icke avdragsgill gåva. (Gåva förutsätter inte en motprestation till skillnad mot en avdragsgill kostnad vid inkomsttaxeringen.)
Arla lyckades visa att företaget hade haft nytta av klimatkompenseringen och varumärkessymbolen. Det blev en central del i marknadsföringen och försäljningen ökade. Arla beviljades därför avdrag med 5.796.838 kronor vid taxeringen.

 

Viktig dom

Domen är mycket viktig och är bland de absolut första som visar på rätten till avdrag för klimatkompensation. Som domen är utformad gäller resonemanget även för mindre företag. Det betyder att företag som betalar för klimatkompensation och som kan visa att det påverkar intäkterna positivt kan dra av för kostnaderna vid inkomsttaxeringen i deklarationen.
Det avgörande är att det inte betraktas som en gåva. En gåva blir det om det inte går att påvisa ett samband mellan utgiften och intäkterna. Om man kan påvisa samband så är det idé att försöka yrka avdraget. 

Senaste nyheter