Logga - fyr o text förm 25

Finns det trots allt skattefri sjukvård? 

Sedan den 1 juli 2018 är all privat sjukvård som en arbetsgivare betalar skattepliktig. Försäkringsbolagen anser dock att en relativt stor del av premien för sjukvårds-försäkringen innehåller förebyggande behandling och rehabilitering som fortfarande är skattefria.
 

Förutsättningar

Sedan en tid tillbaka är skattefriheten slopad för hälso- och sjukvårdsförmåner i Sverige som inte är offentligt finansierade.  Detsamma gäller för förmån av vård och läkemedel utomlands.
Som en följd av detta är det numera avdragsgilla utgifter för anställda.

Sjukvård utomlands

För förmån av vård och läkemedel vid insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands är det fortfarande skattefritt. Detta gäller även för statligt anställda stationerade utomlands när det gäller förmån av vård och läkemedel för den anställde och för medföljande familjemedlemmar.

Förmånsvärdering

Förmån av sjukvårdsförsäkring ska värderas till ett belopp som motsvarar arbetsgivarens kostnad för förmånen. Om den skattskyldige lämnat ersättning för en sådan förmån, ska förmånsvärdet minskas med vad den skattskyldige betalat.

Försäkringsbolagen

Försäkringsbolagen påtalar nu att en relativt stor del av en premie för en sjukvårdsförsäkring, innehåller förebyggande behandling och rehabilitering som ju är skattefria. Skatteverket ger ingen tydlig vägledning i frågan, men självklart är det så att en sjukvårdshandling som normalt inte är skattepliktig, vilket förebyggande behandling och rehabilitering är ett tydligt exempel på, då kan denna del av premien inte vara skattepliktig.

Individuella bedömningar

I varje enskilt fall måste det naturligtvis göras individuella bedömningar. Vissa försäkringsbolag hävdar att upp till 30 procent av deras premien utgör skattefria delar, och skall därför inte förmånsbeskattas. Andra hamnar på lägre nivåer. 

Avdragsgillt

Observera dock att hela premien är avdragsgill för arbetsgivaren även om en stor del av premien är skattefri.

Procentsatserna som försäkringsbolagen ger till kunderna ger ju i alla fall en indikation om hur stor del som skall förmånsbeskattas, men Skatteverket kan naturligtvis ha en annan åsikt i frågan. 

Att tänka på

Ett bra råd är därför att göra ett öppet yrkande om man väljer att följa försäkringsbolagens siffror, och inte förmånsbeskatta hela premien. I ett sådant fall kan det i alla fall inte rendera den anställde ett skattetillägg.
Ett gott råd är att om försäkringsbolagen inte självmant anger hur mycket av försäkringspremien som bör vara skattefri, så ta kontakt med dem och försök att få den informationen direkt från dem. 

Ange vilken försäkring du har och be dem berätta om det finns skattefria delar i just den premien. Gör sedan ett öppet yrkande i deklarationen och redovisa en skattepliktig förmån bara på den del som inte omfattas av förebyggande behandling och rehabilitering.

Senaste nyheter