Logga - fyr o text förm 25

Vad bör du tänka på inför årsskiftet? 

Löneunderlaget 2018

Om du som fåmansföretagare vill vara säker på att tillgodogöra dig maximalt löneunderlag från 2018 vid utdelningar 2019, måste då ta ut 600 000 kr. Gör du det kommer du alltid att kunna utnyttja löneunderlaget oavsett hur många anställda du har.
Har du färre anställda, kanske bara du själv som tar ut lön ur bolaget, då måste du uppfylla kravet 6 st inkomstbasbelopp + 5 % av total lönerna. Tar du exempelvis ut 400 000  kr i lön under 2018, kommer det räcka för att kunna utnyttja 200.000 kr som gränsbelopp 2019. Gränsen blir nämligen 395 000  kr (375.000 + (0,05 x 400.000).
För 2018 är förenklingsbeloppet 169 125 kr och för 2019 blir det 171 875 kr.

 

Julgåvor till anställda

Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om

•    värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms. I gåvans värde räknas inte arbetsgivarens kostnader för administration och transporter av gåvorna. Om värdet är högre blir gåvan skattepliktig från första kronan.

•    julgåvan inte är kontanter. Skattefriheten gäller inte gåvor som lämnas i pengar.
Med pengar jämställs även andra betalningsmedel som check eller postväxel. 

En gåva från arbetsgivaren i form av ett presentkort som ger rätt till rot- eller rutarbete för ett visst angivet belopp kan godtas som skattefri gåva även om presentkortet vid inlösen kan ge den anställde rätt till skattereduktion. 

Arbetsgivaren får göra avdrag för utgiften för gåvorna som en personalkostnad.

 

Penninggåva till ideel verksamhet


Om arbetsgivaren på begäran av den anställda i stället för julgåva, skänker pengar till ideell verksamhet ska den anställda beskattas för gåvans värde som för lön. Detta eftersom gåvan jämställs med kontanter.

Om arbetsgivaren för egen del bestämmer att, i stället för julgåvor till sina anställda, skänka pengar till en ideell organisation uppkommer inte någon skattepliktig gåva för de anställda. Arbetsgivaren får i det fallet inte göra avdrag för gåvorna.

Senaste nyheter