Logga - fyr o text förm 25

Billigare anställa unga efter 1 augusti, föreslår regeringen

Efter 1 augusti blir det billigare att anställa unga, föreslår regeringen i vårändringsbudgeten. Och den som köper och säljer bostäder måste vara skriven på fastigheten för att inte beskattas som näringsverksamhet. 

Regeringen föreslår i en promemoria att arbetsgivare bara ska behöva betala 10,21 procent i arbetsgivaravgift för ungdomar. Det gäller 15-17 åringar som har en maxlön på  25 000 kronor i månaden.
Syftet är att hjälpa ungdomar att hitta sommarjobb och helgjobb så att de får arbetslivserfarenhet och blir attraktiva för framtida arbetsgivare.
Ungdomar som startar eget omfattas däremot inte och ska betala full egenavgift. Det kan tyckas märkligt eftersom ungdomar som driver eget också får en bra yrkeserfarenhet.
En positiv effekt blir dock att företagare får lättare att anställa ungdomar eftersom det blir billigare.
Nedsättningen innebär att arbetsgivaren bara betalar ålderspensionsavgift på10,21 procent för högst 25 000 kronor per kalendermånad.
När börjar det gälla?
De nya reglerna träder i kraft den 1 augusti 2019 och tillämpas på ersättningar som utges efter den 31 juli 2019.