Logga - fyr o text förm 25

Många snabba bostadsaffärer gav skattesmäll

Ett par köpte och sålde tre fastigheter under två års tid. De var inte folkbokförda på någon av adresserna och Kammarrätten beslutade därför att fastigheterna skulle beskattas som näringsverksamhet. Det innebar en skattesmäll på över en miljon kronor.
Om försäljningar av fastigheter räknas som näringsverksamhet kan skatter och avgifter tillsammans sluta på över 60 procent. I inkomstslaget kapital handlar det bara om 27 procent.

Bakgrund
En man hade tillsammans med sin fru köpt och sålt tre fastigheter under två år. Skatteverket beskattade mannen ytterligare eftersom makarna inte varit folkbokförda på någon av fastigheterna.
Mannen menade i överklagandet att paret hade haft för avsikt att bo men ändrat sig av olika skäl.  
Skatteverkets beslut fastslogs av både förvaltningsrätten och kammarrätten.