Logga - fyr o text förm 25

Vad är "mindre värde" när det gäller friskvårdsbidrag?

Friskvårdsbidraget till anställda ska vara av "mindre värde" som det heter, och Skatteverket har satt en gräns på 5000 kronor. Nyligen prövade Högsta förvaltningsdomstolen om inte 6500 kronor också kunde räknas som mindre värde? Det blev nej, och därmed får 5000 kronor fortfarande vara riktmärke. 
Personen som ville ha saken prövad i rätten hade ett friskvårdsbidrag om 6500 kronor från arbetsgivaren och övervägde att använda 5400 kr för ett års medlemskap hos ett klättercenter och 1100 kronor för gymkort hos ett träningskedja. Skatterättsnämnden godkände först 6500 kr som gräns. Men Högsta förvaltningsdomstolen ändrade Skatterättsnämndens förhandsbesked med hänvisning till att förmåner som en anställd får från sin arbetsgivare är skattepliktiga och undantag ska tillämpas restriktivt. Det var alltså bara 5000 kronor som blev skattefritt. 
Högsta förvaltningsdomstolen har hittills inte prövat om Skatteverkets belopp om 5000 kr är ett "mindre värde". 

Naturaförmån och friskvårdsbidrag

Personalvårdsförmån i form av friskvård förändrades för ett par år sedan. Om arbetsgivaren vill ge personalen friskvård så kan det numera ske på två olika sätt, som också går att kombinera: Naturaförmåner och/eller friskvårdsbidrag. 
Naturaförmåner ska vara av enklare slag och tillgängliga för alla, tillhandahållas på arbetsplatsen eller i en lokal som arbetsgivaren disponerar. Exempel är gym för alla anställda på ett gym som arbetsgivaren valt, regelbunden massage på arbetsplatsen, eget gym på jobbet eller friskvårdskurser. Bedömning av vad om är naturaförmån i form av motion- och friskvård görs utifrån praxis.
Med friskvårdsbidrag menas reda pengar, ett bidrag som arbetsgivaren erbjuder de anställda att använda till vilken motion eller annan friskvård de själva väljer. Det kan sedan 2017 även vara ridning och golf, vilket tidigare inte godkändes. Medarbetaren gör upp med sin arbetsgivare om vilken friskvård som väljs. Friskvårdsbidraget måste erbjudas med lika stort belopp och på samma villkor till hela personalen.