Logga - fyr o text förm 25

Tillfälliga anstånd och företrädaransvar i coronatider 

Allmänt
Skatteverket (SKV) har fått frågor om hur man skall förfara med möjligheten att lägga ett företrädaransvar på bolagets ägare, när en juridisk person som fått tillfälligt anstånd med stöd av lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, inte betalar skatten när anståndet eller anståndsavgiften upphör.

Ställningstagandets innehåll
Om ett anstånd med betalning medges efter den ursprungliga förfallodagen, finns det i princip inte något rättsligt hinder mot att ansöka om företrädaransvar för SKV. Under den tid ett anstånd med betalning gäller kan någon ansökan om företrädaransvar dock inte göras, men efter det att anståndet upphört finns möjligheten kvar. 

Det kan ske om den ursprungliga förfallodagen passerats utan att någon betalning skett och att företrädaren bedömts förfarit grovt oaktsamt eller uppsåtligt när den juridiska personen inte betalat skatten eller avgiften.

Inte uppsåt eller grovt oaktsamt
Lagstiftarens generösa inställning till att bevilja tillfälliga anstånd har inneburit att en företrädare på goda grunder kan förvänta sig bifall till sin ansökan och det även om ansökan lämnats in efter skattens ursprungliga förfallodag. SKV menar då med hänsyn till det, så kommer man inte att kunna visa på uppsåt eller grov oaktsamhet för en företrädare som ansökt om och beviljats anstånd enligt lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, även om ansökan gjorts efter den ursprungliga förfallodagen. 

SKV kommer därför inte ansöka om företrädaransvar för ägaren till bolaget för skatter och avgifter som omfattas av ett tillfälligt anstånd.

Gäller också anståndsavgiften
Samma tillämpning och synsätt som gäller för tillfälliga anstånd gäller även för den anståndsavgift som tas ut under anståndstiden. Det innebär att SKV inte kommer ansöka om företrädaransvar för anståndsavgiften heller.

Att tänka på!
Det är bra att SKV visar hänsyn till dem som får ett tillfälligt anstånd med stöd av lagen. Precis som man själva säger så är det rimligt att ha den hållningen, då bolagsägarna annars skulle ha hamnat i ett sämre läge än en företrädare som förhållit sig passiv vid betalningarna.
 

Senaste nyheter