Logga - fyr o text förm 25

Stöd vid omsättningstapp

Regeringen och samarbetspartierna, har presenterat ytterligare en åtgärd för att lindra virusutbrottets konsekvenser. Det handlar om ett omställningsstöd på sammanlagt 39 miljarder kronor.   

Syfte med stödet
Syftet är att stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet.  

Restauranger m.fl
Det kan till exempel handla om restauranger som behöver sälja en större del av maten som hämtmat, eller taxiverksamhet som kan ställa om till leveranser. Det kan också röra sig om större tillverkningsföretag som ställer om till produktion av exempelvis sjukvårdsmaterial. 
 
Storleken på stödet
Storleken på stödet kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft och variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020. 
 
För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst
250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året. 

Krav på F-skatt
Stödet ska kunna beviljas företag och organisationer som har F-skatt och betalas ut genom Skatteverket (SKV). Stödet kommer inte betalas ut till företag med hemvist i skatteparadis. Maxbeloppet föreslås vara 150 miljoner kronor per företag. 

Regeringen kommer att överlämna förslaget i en extra ändringsbudget 

Senaste nyheter