Logga - fyr o text förm 25

Nya rut-tjänster föreslås

Regeringen föreslår höjt rut-avdrag till 75.000 kronor 2021, och nya tjänster som bland annat ska göra det lättare att återanvända gamla prylar. Sedan rapporterar Skattehuset också om ett beslut i Högsta förvaltningsdomstolen som rör kvalificerade personaloptioner. I vissa fall ska de inte tas upp till beskattning. 

Regeringen föreslår höjt rutavdrag

Regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna föreslår höjt rut-avdrag till 75.000 kronor och att fler tjänster integreras i tjänsteutbudet från 1 januari 2021. Nya tjänster:

  • Bortforsling av bohag och annat lösöre: Rutavdraget ska omfatta en transporttjänst som avser bortforsling av bohag och annat lösöre från bostaden till försäljningsverksamhet som drivs i syfte att främja återanvändning såsom auktioner, loppmarknader och andrahandsbutiker. 
  • Transport av bohag till och från magasinering: Transport av bohag till och från utrymmen för magasinering av bohaget ska omfattas av RUT-avdraget, även om magasineringen inte har samband med flytt mellan bostäder. Arbetskostnaden för bortforsling och transport av bohag och annat lösöre för återanvändning ska beräknas enligt schablon. Arbetskostnaden ska beräknas till 50 procent av det debiterade beloppet, inklusive moms, för den utförda bortforslingstjänsten i dess helhet.
  • Enklare tillsyn av bostaden.
  • Tvätt och vård av kläder och hemtextilier vid en tvättinrättning. Även torkning och annan efterbehandling samt mindre reparationer av kläder och hemtextilier ska omfattas när arbetet utförs i samband med sådan tvätt. Hämtning och lämning av tvättgods till och från en tvättinrättning ska omfattas av RUT-avdrag, när transporten utgör en del av den föreslagna tvätteritjänsten. Arbetskostnaden för tvätteritjänsten ska beräknas enligt schablon. Arbetskostnaden ska beräknas till 50 procent av det debiterade beloppet, inklusive moms, för den utförda tvätteritjänsten i sin helhet, inklusive hämtning och lämning. 
  • Möbleringstjänster: Möblering och förflyttning av bohag och annat lösöre som hör till hushållet samt montering och demontering av sådana föremål ska omfattas av RUT-avdraget. Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden. Inredning och hemstajling bör inte omfattas av RUT-avdraget.
De föreslår också att beslut om återbetalning av felaktigt utbetalda belopp ska börja gälla omedelbart efter beslut men ddet ska i vissa fall gå att få anstånd med återbetalningen. 

Senaste nyheter