Logga - fyr o text förm 25

Guide: Vad betyder avdragsgill och vad räknas som avdragsgill kostnad?

Avdragsgill eller inte? Det finns en mängd olika avdragsgilla kostnader i ett företag. Vi berättar vilka utgifter som är skattefria och hur du räknar på avdragsgilla kostnader.

Vad betyder avdragsgill?

Begreppet avdragsgill används oftast när man pratar om avdragsgill kostnad, och betyder en kostnad som kan dras av från årets resultat i syfte att få skattemässiga fördelar. Avdragsgill innebär alltså att man, genom att göra avdrag, minskar företagets vinst. Detta leder till att även skatten blir lägre. 
Dock finns det regler för vad ett företag kan räkna som avdragsgill kostnad.

Vad är avdragsgillt?

Grundregeln är alltid att ett företag endast får avdrag för kostnader som läggs ner för att företaget ska få inkomster. Den avdragsgilla utgiften ska alltså ha en direkt relation till verksamheten i företaget och vara förenlig med företagets verksamhet. Vad som anses vara avdragsgillt i verksamheten och hur stora belopp det rör sig om, avgörs alltid av Skatteverket. Det kan vara utgifter för till exempel dubbel bosättning, representation, julgåvor, tjänsteresor eller friskvård. 

Avdragsgill representation eller momsavdrag?

När du företräder företaget i vissa externa och interna sammanhang kan det betraktas som representation. Skatteverket godkänner avdragsgill representation om utgifterna hänger direkt ihop med din företagsverksamhet, som en personalfest, eller ingår som en del i en affärsförhandling. Ditt företag måste även vara momspliktigt.

Direkt avdragsgillt

Mindre förtäring som till exempel fika, alkoholfri dryck, frukt och smörgås är direkt avdragsgillt med upp til 60 kronor inklusive moms per person.
Teaterbiljetter och greenfee för golfspel är avdragsgillt upp till 180 kronor inklusive moms per person och tillfälle.
Har du en personalfest är utgifter för lokalhyra, musikunderhållning och mindre förtäring avdragsgillt upp till 180 kronor inklusive moms per person och tillfälle.

Representationsmåltider – ej avdragsgilla kostnader, men momsavdrag

Luncher och middagar får du dra av momsen för upp till 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle.

Håller du en visning eller demonstration kan du även här dra av momsen för matkostnader upp till 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle.

Om beloppet per person övergår 300 kronor och det även serveras alkohol så gäller en särskild beräkning, se exempel och kalkylator hos Skatteverket. Eller använd schablonen som säger att du kan göra avdrag på 46 kronor per person och tillfälle. (Debiterad moms ska vara minst 46 kronor per person och tillfälle.)
Tänk på att...

  • Möjligheten att låta företaget bekosta utgifter för representation är sämre i handelsbolag och enskild firma än i ett aktiebolag. Du har alltså lättare att göra skatteavdrag för kostnader i ett aktiebolag som företagsform.

Julklappar till anställda

Visste du att du får göra avdrag för julklappar till anställda? För att räknas som avdragsgill julgåva får julklappen inte vara värd mer än 450 kronor. Glöm inte att regeringen infört tillfälliga regler pga rådande pandemi i skrivande stund, vilket kan ge högre avdragsmöjligheter.
Viktigt om avdragsgill julgåva

  • Värdet får inte överstiga 450 kronor inklusive moms. I gåvans värde räknas inte arbetsgivarens kostnader för administration och transporter av gåvorna in. Om värdet är högre blir gåvan skattepliktig från första kronan.
  • Julgåvor får inte vara kontanter. Skattefriheten gäller inte gåvor som lämnas i pengar. Gåva i form av presentkort som inte kan bytas mot pengar kan vara skattefri. Läs mer på Skatteverket.

Senaste nyheter