Logga - fyr o text förm 25

Abonnemangsvillkor 

Abonnemangsvillkor för Skattehuset Skatteinformation

Skattehusets Skatteinformation ger dig tillgång till de förändringar och nyheter som sker inom skatteområdet. Du får också ta del av nyheter inom områden som är närapåliggande exempelvis inom redovisning samt arv- och gåvobeskattning.
Genom vår webbaserade tjänst Min Skatteinformation får du tillgång till det skrivna materialet. På denna tjänst får du tillgång till allt material som producerats inom ramen för Skattehusets Skatteinformation sedan 2007. 

Har du valt Skatteinformation Proffs finns en supportservice dit du kan vända dig med frågor som rör det vi skrivit i skatteinformationen, exempelvis när du behöver ett förtydligande eller vill applicera frågeställningen på en kundfråga som du har. Observera att supportservicen innefattar kortfattade frågor som ger begränsade svar. 

Du som behöver hjälp och svar på skattefrågor utöver det som ligger inom ramen för supportservicen eller har valt abonnemang utan supportservice finns möjlighet till skattekonsultation eller skatterådgivning.
Du kontaktar oss med frågeställningen, vi går igenom den och återkommer med en prisuppgift, fast eller löpande debitering beroende på komplexiteten i frågeställningen. 

Allmänna villkor för abonnemangen
Abonnemangen löper med 12 månader från beställningsdagen. Abonnemangsavgiften betalas via faktura med 15 dagars betalningsvillkor i förskott. Vi förbehåller oss rätten att vid oförutsedda händelser exempelvis portoprishöjningar eller andra distributionsförändringskostnader justera priset under löpande år. 


Abonnemangen är personliga och tecknas per användare.

Har du ett abonnemang som innefattar supportservice är det endast du som har ett personligt abonnemang som kan dra nytta av vår uppskattade support på telefon och mail. 
Skulle fler personer inom ert företag vilja få tillgång till vår support, kontakta oss för information och priser.

Lösenord till vår skatteinformation på webben får inte lämnas ut till medarbetare som inte har abonnemang där denna tjänst ingår, eller till andra företag. Vid missbruk kan företaget komma att stängas av från tjänsten Min Skatteinformation på webben. Samtliga priser är exklusive moms.

Abonnemangen förlängs automatiskt vid varje avtalsperiods upphörande. Om ni inte önskar förlänga abonnemanget ska Skattehuset meddelas detta
senast  1 månad  före abonnemangperiodens utgång, i annat fall förlängs  abonnemanget automatiskt med 12 månader.

Har du valt pärm och pappersutskick vid nybeställning skickas ny pärm endast ut i början på januari varje år.  Önskar man innehållsregister m.m finns de att skriva ut från vår hemsida. 

Svar lämnade vid supportfrågor till vår skattesupport används av frågeställaren på eget ansvar. Skattehuset ansvarar således inte för att svaret är korrekt vid en tillämpning av skattelagstiftningen eller annan lagstiftning utan utgör endast den av Skattehuset bedömda tolkningen av lagstiftningen med de förutsättningar som givits i frågeställningen.