Logga - fyr o text förm 25

Aktuella skattenyheter

Här får du aktuell information från Skattehuset, en av landets främsta experter på skatteområdet.
Dela gärna med kollegor och kunder via facebook, twitter, linkedin eller rss-läsare. 

2019 > 03

Ett par köpte och sålde tre fastigheter under två års tid. De var inte folkbokförda på någon av adresserna och Kammarrätten beslutade därför att fastigheterna skulle beskattas som näringsverksamhet. Det innebar en skattesmäll på över en miljon kronor.
Om försäljningar av fastigheter räknas som näringsverksamhet kan skatter och avgifter tillsammans sluta på över 60 procent. I inkomstslaget kapital handlar det bara om 27 procent.

Bakgrund
En man hade tillsammans med sin fru köpt och sålt tre fastigheter under två år. Skatteverket beskattade mannen ytterligare eftersom makarna inte varit folkbokförda på någon av fastigheterna.
Mannen menade i överklagandet att paret hade haft för avsikt att bo men ändrat sig av olika skäl.  
Skatteverkets beslut fastslogs av både förvaltningsrätten och kammarrätten.

Läs hela artikeln»

Efter 1 augusti blir det billigare att anställa unga, föreslår regeringen i vårändringsbudgeten. Och den som köper och säljer bostäder måste vara skriven på fastigheten för att inte beskattas som näringsverksamhet. 

Regeringen föreslår i en promemoria att arbetsgivare bara ska behöva betala 10,21 procent i arbetsgivaravgift för ungdomar. Det gäller 15-17 åringar som har en maxlön på  25 000 kronor i månaden.
Syftet är att hjälpa ungdomar att hitta sommarjobb och helgjobb så att de får arbetslivserfarenhet och blir attraktiva för framtida arbetsgivare.
Ungdomar som startar eget omfattas däremot inte och ska betala full egenavgift. Det kan tyckas märkligt eftersom ungdomar som driver eget också får en bra yrkeserfarenhet.
En positiv effekt blir dock att företagare får lättare att anställa ungdomar eftersom det blir billigare.
Nedsättningen innebär att arbetsgivaren bara betalar ålderspensionsavgift på10,21 procent för högst 25 000 kronor per kalendermånad.
När börjar det gälla?
De nya reglerna träder i kraft den 1 augusti 2019 och tillämpas på ersättningar som utges efter den 31 juli 2019.

Läs hela artikeln»

Länkar

-

Senaste nyheter

Senaste nyheter


Testa vår professionella tjänst Min Skatteinformation kostnadsfritt under en vecka.