Skattehuset logga

Abonnemangsvillkor 

Vår policy för din integritet

 Skattehuset är ansvarig för de personuppgifter som samlas in på webbplatsen www.skattehuset.com.
Vi samlar in upplysningar genom formulär på våra webbsidor. Det är frivilligt att uppge denna information. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till vissa produkter eller tjänster. 
Exempel där ditt godkännande krävs:
•    För att du ska få tillgång till våra nyhetsbrev per e-post 
•    Vid köp av utbildningar och tjänster på våra webbsidor
•    När du laddar ned dokumentationer från våra webbsidor    
Ändamålet med informationen som inhämtas är för att kunna sända relevant information och för att kunna ta kontakt och erbjuda våra utbildningar och tjänster. 
Vi inhämtar ingen information från tredje part. 
För att uppdatera dina personuppgifter behöver du bara maila oss på info@skattehuset.com så löser vi det. 

För att få dina uppgifter raderade ur våra system och register anmäler du det till oss på samma mailadress, info@skattehuset.com 

Personuppgiftsansvaret utövas av Skattehuset som även har utsett ett personuppgiftsombud för att säkerställa att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och god sed. Personuppgifterna sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen.

Kontakta oss 
Om du har några funderingar kring hur och varför vi hanterar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss direkt på info@skattehuset.com.