Logga - fyr o text förm 25

Genom vår skatte- och momsinformation är
vi ett dagligt stöd till tusentals kunder på
redovisningsbyråer och företag

Vi måste tyvärr meddela att vår käre medarbetare och tillika delägare under alla år, Jan-Olof Johansson,
har gått bort pga sjukdom. Våra tankar går nu främst till hans hustru, barn och barnbarn.

Skattehuset i Göteborg 26 juli 2022

Vår styrka

Vi är det lilla företag med den stora kunskapen. Vår långa erfarenhet av information och utbildning inom skatteområdet har gjort oss till den så viktiga samarbetspartnern till tusentals av redovisningsbyråer och företag. Vi har sedan 1994 koncentrerat och specialiserat oss på skatteområdet vilket har gett oss en bred och djup kompetens. 

Omfattande utbildningsverksamhet

Vi bedriver en omfattande utbildningsverksamhet i Sverige och utomlands. 
Våra kunder är revisorer, redovisningskonsulter, skattekonsulter och ekonomiansvariga på företag som vi dagligen hjälper med alla frågor som rör skatter. Vi hanterar även konsultationer, skatteplanering, deklarationer och processföring åt företag och privatpersoner. Detta gör att vi vet vilka frågor och problem som uppstår i den dagliga verksamheten hos våra kunder och den kunskapen använder vi i vår utbildningsverksamhet. Vår kursverksamhet utomlands växer glädjande nog för varje år och vi är nu ledande i branschen. 

Känn dig trygg

Den samlade mångåriga erfarenhet från Skatteverket, banker, skattekonsultföretag samt domstol som våra skattejurister har, gör att du som kund kan känna dig trygg hos oss vare sig det gäller information, utbildning, skattekonsultation eller rådgivning. Vi hjälper till hela vägen! 
För oss är våra kunder alltid i centrum och ska känna sig trygga med att de alltid får rätt information. 

Skattexperter och föreläsare

Jan-Åke Jernhem

Skattejurist och grundare av Skattehuset.
Jan-Åke har en mångårig och gedigen erfarenhet inom området skatt. Han har genom åren producerat en stor mängd artiklar och litteratur inom området och har även bedrivit en mycket omfattande och uppskattad verksamhet som föreläsare och skatterådgivare. Jan-Åke har tidigare varit verksam på Skatteverket, SEB samt dåvarande Akelius Skatt (numera Wolters Kluwer). 

Försäljning/ekonomi/marknad

Skattehuset på 30 sekunder