Logga - fyr o text förm 25

Skattehuset - det kompletta kunskapsföretaget

Vår styrka

Skattehuset är ett fristående kunskapsföretag som sedan 1994 arbetat för att utbilda och informera inom områdena skatt och moms. Vår stora styrka är att vi koncentrerat och specialiserat oss på skatteområdet vilket har gett oss en bred och djup kompetens. Vi tror att den samlade kunskapen hos medarbetarna är det viktiga i ett företag.

Omfattande utbildningsverksamhet

Vi bedriver en omfattande utbildningsverksamhet i Sverige och utomlands. 
Våra kunder är revisorer, redovisningskonsulter, skattekonsulter och ekonomiansvariga på företag som vi dagligen hjälper med alla frågor som rör skatter. Vi hanterar även konsultationer, skatteplanering, deklarationer och processföring åt företag och privatpersoner. Detta gör att vi vet vilka frågor och problem som uppstår i den dagliga verksamheten hos våra kunder och den kunskapen använder vi i vår utbildningsverksamhet. Vår kursverksamhet utomlands växer glädjande nog för varje år och vi är nu ledande i branschen. 

Känn dig trygg

Den samlade mångåriga erfarenhet från Skatteverket, banker, skattekonsultföretag samt domstol som våra skattejurister har, gör att du som kund kan känna dig trygg hos oss vare sig det gäller information, utbildning, skattekonsultation eller rådgivning. Vi hjälper till hela vägen! 
För oss är våra kunder alltid i centrum och ska känna sig trygga med att de alltid får rätt information. 

Skattehuset på 30 sekunder

Skattexperter och föreläsare

Jan-Åke Jernhem

Skattejurist och grundare av Skattehuset
Jan-Åke har en mångårig och gedigen erfarenhet inom området skatt. Han har genom åren producerat en stor mängd artiklar och litteratur inom området och har även bedrivit en mycket omfattande och uppskattad verksamhet som föreläsare och skatterådgivare. Jan-Åke har tidigare varit verksam på Skatteverket, SEB samt dåvarande Akelius Skatt (numera Wolters Kluwer). 

Jan-Olof Johansson

Skattejurist och grundare av Skattehuset
Jan-Olof har en mångårig och gedigen erfarenhet från skatteområdet. Han har genom åren producerat en stor mängd artiklar och litteratur inom området och har även bedrivit en mycket omfattande och uppskattad verksamhet som föreläsare och skatterådgivare. Jan-Olof har tidigare varit verksam på Skatteverket och dåvarande Akelius Skatt (numera Wolters Kluwer). 


Ola Aronsson

Skattejurist 
Ola har arbetat med skatter sedan början på 1990-talet och har före sin anställning på Skattehuset bland annat varit ansvarig för skatte- och deklarationsprogrammet på Norstedts Juridik. Idag arbetar Ola med att skriva och föreläsa om skatter samt att verka som skattekonsult och rådgivare.


Henrik Melin

Skattejurist 
Henrik har tidigare arbetet med rättsområdena skatt och offentlig upphandling som notarie och beredningsjurist på Förvaltningsrätten i Karlstad. Han är specialiserad på skatteprocesser. Idag arbetar Henrik liksom övriga kollegor även med att skriva, informera och föreläsa om beskattning samt att verka som konsult och rådgivare. 

Försäljning/ekonomi/marknad