Logga - fyr o text förm 25


Kursvillkor byrådagar

Bokningsbekräftelse
skickas med e-post i samband med anmälan.
Några dagar innan kursen börjar får deltagarna en påminnelse med e-post. 


Kursintyg och digital dokumentation
Kursintyg samt länk och lösenord för nedladdning av textdokumentation i pdf-format skickas
med e-post efter avslutad kurs. 


Ingår
Kursdokumentation och fika. 

Fakturering
Kursavgiften faktureras ca 30 dagar innan kursstart. Fakturan skickas via e-post i pdf-format, ange e-postadress för fakturamottagare i anmälan. Tack för att ni hjälper till att minimera miljöpåverkan.  

Betalningsvillkor
Alla priser och avgifter är angivna exklusive moms. Betalning skall ske inom 15 dagar efter fakturering.
Kursavgiften ska vara betald innan kursstart. 

Avbokning byrådagar 
Vid avbokning senare än 30 kalenderdagar före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften.  
Vid avbokning senare än 15 kalenderdagar före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.
Byte av deltagare kan ske när som helst utan kostnad. 
Vid egen sjukdom återbetalas kursavgiften minus 1.200 kr i administrativ avgift mot uppvisande av läkarintyg.
Avbokning oavsett skäl ska göras skriftligt till info@skattehuset.com 
Observera att bokning av hotell och övrigt kan ha sina egna avbokningsvillkor,
kolla därför med researrangören vad som gäller. 

Specialkost
Meddelas till Skattehuset senast två veckor före kursens start. 

Inställd utbildning
Antalet platser på varje utbildning är begränsat. Skattehuset förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få antal deltagare. Vid inställd utbildning återbetalas hela kursavgiften, alternativt erbjuds kunden plats på annan motsvarande utbildning. 

Skattehuset ansvarar inte för ekonomiska förluster i samband med inställda kurser, inklusive utgifter för resor och övernattning

Byte av kursledare 
Skattehuset förbehåller sig rätten att byta utsedda kursledare och föredragshållare utan att deltagarna informeras om detta.

Har du några frågor? Vi hjälper dig gärna. Ring oss på 031-711 68 98