Logga - fyr o text förm 25

Villkor livesända och digitala utbildningsdagar

Bokningsbekräftelse livesänd utbildningsdag 
skickas med e-post i samband med anmälan.
Några dagar innan kursen börjar får deltagarna e-post 
med inloggningsuppgifter  m.m

Tillgång till inspelad utbildningsdag på webben
Du har tillgång till inspelningen i 1 månad från livesändningen. 

Utbildningsdag online, dokumentation och kursintyg.
Länk och lösenord för nedladdning av dokumentation i pdf-format skickas med e-post i god tid före kursen. 
Inloggningsuppgifterna är personliga och du kan endast få kursintyg för en deltagare per köpt kurs. 

Åtkomsten till utbildningsdagar online är personlig och får inte överlåtas till andra.
Personer som inte anmälda får inte ta del av kursen och får inte heller tillgång till det material som är kopplat till kursen.

Fakturering
Kursavgiften faktureras ca 30 dagar före kursstart. Fakturan skickas via e-post i pdf-format, ange e-postadress för fakturamottagare i anmälan. Tack för att ni hjälper till att minimera miljöpåverkan. 

Betalningsvillkor
Alla priser och avgifter är angivna exklusive moms. Betalning skall ske inom 15 dagar efter fakturering.
Kursavgiften ska vara betald innan kursstart. 

Avbokning 
Vid avbokning senare än 14 kalenderdagar före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.  
Avbokning sker skriftligt till info@skattehuset.com 

Ombokning 
Till annan kursdag kan ske utan kostnad fram till 14 dagar före kursdagen
Ombokning kan endast göras till likvärdig kursdag och inom samma utbildningssäsong. 

Inställd utbildning
Antalet platser på varje utbildning är begränsat. Skattehuset förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få antal deltagare. Vid inställd utbildning återbetalas hela kursavgiften, alternativt erbjuds kunden plats på annan motsvarande utbildning. 

Skattehuset ansvarar inte för ekonomiska förluster i samband med inställda kurser, inklusive utgifter för resor och övernattning

Byte av kursledare 
Skattehuset förbehåller sig rätten att byta utsedda kursledare och föredragshållare utan att deltagarna informeras om detta.

Beställning digitala utbildningsdagar

  • Beställningen är bindande. 
  • Åtkomsten till digitala utbildningsdagar är personlig och får inte överlåtas till andra
  • Ni har tillgång  till utbildningsdagarna enligt angivna t.o.m datum i kursens beskrivning. 
  • Deltagaren får inloggningsinformation via e-post, kort tid efter anmälan
  • Personer som inte anmälda får inte ta del av kursen och får inte heller tillgång till det material som är kopplat till kursen.

Har du några frågor? Vi hjälper dig gärna. Ring oss på 031-711 68 98