Logga - fyr o text förm 25

Redovisningsdagen för byråer och företag
I år fylld med praktiska tips!

10 tillfällen

10 orter i Sverige 

3.300 kr

6 timmar

Varför behöver redovisningskonsulter och revisorer gå en nyhetsdag

inom redovisningsområdet  i år?

-    Finns flera anledningar, säger föreläsaren Per Lindblom. Dels finns det ett stort antal tillämpningsfrågor som är relaterade till de olika formerna av statligt stöd kopplat till Covid-19. Sedan har Bokföringsnämnden kommit med ett antal svar på olika redovisningsfrågor.
-    Ja, och dessutom så verkar inte antalet svårtolkade tillämpningsfrågor i K2 minska, inflikar Sven-Inge Danielsson. Bokföringsnämnden har ett stort antal frågeställningar som man avvaktar med fram till dess att det sker en större översyn av K-regelverken. Men vi måste ju upprätta bokslut och årsredovisningar under tiden vi väntar på förtydliganden.
-    Under kursen ger vi er vår uppfattning till tolkning, samt även en genomgång av vad våra branschförbund har uttalat i dessa tolkningsfrågor. Här har det kommit flera nyheter även under 2020.

Är det här en annorlunda redovisningsdag för redovisningskonsulter

och revisorer?

-    Ja, i vissa delar är det definitivt så, säger Sven-Inge Danielsson. Självklart går vi igenom ”vanliga nyheter” från Bokföringsnämnden, Domstolarna och branschförbunden.  Men det gör ju ”alla andra” också. Men under denna dag tillför vi ett praktiskt konsult- och revisorsperspektiv och skapar därigenom en dynamisk dag som ger stor nytta i den arbetsmässiga vardagen.
-    Det är vår uttalande ambition, vi väver in nyheterna i sitt sammanhang. Det finns situationer vi redan vet har uppkommit och situationer som vi med relativt stor säkerhet kan anta kommer att uppstå, fyller Per Lindblom i och fortsätter, 
-    Vi vet att konsulten och revisorns vardag fungerar så att man hanterar frågeställningar ur såväl ett redovisningsperspektiv som ur ett skatteperspektiv. För frågeställningar som innehåller sambandsfrågor kommer vi även att belysa skatteperspektivet. Eftersom vi arrangerar dessa dagar tillsammans med Skattehuset så är det naturligt att belysa aktuella sambandsfrågor. Välj mellan att delta i kurslokal eller vid din dator på en livesändning. 

Målgrupp

Kursdagen riktar sig till dig som arbetar med
redovisning antingen på en redovisningsbyrå eller på ekonomiavdelningen på ett företag. 

Föreläsare

Sven-Inge Danielsson 
 Per Lindblom  (Live, Stockholm, Visby och Kiruna)
Läs mer om föreläsarna

Kursavgift

3.300 kr

I priset ingår kursdokumentation, lunch samt för- och eftermiddagsfika. Samtliga priser är exkl. moms. Rabatter kan inte kombineras.

 Utbildning för hela företaget 
 Gå 4 betala för 3 

 Boka tidigt rabatt  
 400 kr i rabatt när du anmäler dig före 31 augusti  2020 

Kurstid

Kl 09.30-16.00
Registrering från kl 09.00 med
kaffe och smörgås

Utbildningstimmar

6 timmar redovisning

Frågor om kursen?

Kontakta oss på 
Tel 031-711 68 98 eller info@skattehuset.com

Säkerhet under rådande pandemi

Vi tar naturligtvis hänsyn till myndigheternas rekommendationer  gällande distans och säkerhetsavstånd i kurslokalen och vid servering av fika och lunch.  På grund av situationen kan kursutbudet komma att förändras. Du kan utan kostnad avboka fram till 14 dagar före kurstillfället. 

Kursinnehåll

  • Utredning om ny Bokföringslag
  • Aktuella rättsfall
  • Nytt från Bokföringsnämnden
  •  Nytt Allmänt råd om fusioner
  • Tillämpningsfrågor K2 och K
  • Information om Coronaeffekter i Årsredovisningen
  • Periodisering av Coronastöd
  • Värdering av tillgångar i bokslut och under löpande år.
  • Frågor kring kontrollbalansräkning

Boka kurstillfälle

2021-01-13 Västerås
Aros Congresscenter

2021-01-18 Visby
Strand Hotel

2021-01-21 Stockholm
World Trade Center

2021-01-26 Växjö
Växjö Konserthus

2021-01-27 Kristianstad
Quality Hotel Grand

2021-01-28 Halmstad
Scandic Hallandia

2021-02-03 Kiruna
Scandic Ferrum