Logga - fyr o text förm 25

Aktuella skattenyheter

Dela gärna senaste skattenytt med kunder och kollegor via facebook, twitter, linkedin eller rss-läsare. 

Ett par köpte och sålde tre fastigheter under två års tid. De var inte folkbokförda på någon av adresserna och Kammarrätten beslutade därför att fastigheterna skulle beskattas som näringsverksamhet. Det innebar en skattesmäll på över en miljon kronor.
Om försäljningar av fastigheter räknas som näringsverksamhet kan skatter och avgifter tillsammans sluta på över 60 procent. I inkomstslaget kapital handlar det bara om 27 procent.

Bakgrund
En man hade tillsammans med sin fru köpt och sålt tre fastigheter under två år. Skatteverket beskattade mannen ytterligare eftersom makarna inte varit folkbokförda på någon av fastigheterna.
Mannen menade i överklagandet att paret hade haft för avsikt att bo men ändrat sig av olika skäl.  
Skatteverkets beslut fastslogs av både förvaltningsrätten och kammarrätten.

Läs hela artikeln»

Efter 1 augusti blir det billigare att anställa unga, föreslår regeringen i vårändringsbudgeten. Och den som köper och säljer bostäder måste vara skriven på fastigheten för att inte beskattas som näringsverksamhet. 

Regeringen föreslår i en promemoria att arbetsgivare bara ska behöva betala 10,21 procent i arbetsgivaravgift för ungdomar. Det gäller 15-17 åringar som har en maxlön på  25 000 kronor i månaden.
Syftet är att hjälpa ungdomar att hitta sommarjobb och helgjobb så att de får arbetslivserfarenhet och blir attraktiva för framtida arbetsgivare.
Ungdomar som startar eget omfattas däremot inte och ska betala full egenavgift. Det kan tyckas märkligt eftersom ungdomar som driver eget också får en bra yrkeserfarenhet.
En positiv effekt blir dock att företagare får lättare att anställa ungdomar eftersom det blir billigare.
Nedsättningen innebär att arbetsgivaren bara betalar ålderspensionsavgift på10,21 procent för högst 25 000 kronor per kalendermånad.
När börjar det gälla?
De nya reglerna träder i kraft den 1 augusti 2019 och tillämpas på ersättningar som utges efter den 31 juli 2019.

Läs hela artikeln»

Supporten på Skattehuset hanterar tusentals frågor från redovisningskonsulter, revisorer och företagare varje månad. Här är ett axplock av skatterelaterade frågor och svar som kan ha relevans för fler. Håll till godo! 

Moms på mopedbil?
Fråga: 
- Vilken moms har man rätt att dra om man leasar en mopedbil? Fordonsslag på transportstyrelsen är "moped".

Svar från Skattehuset:
- Det är bara motorcyklar och personbilar (i vid bemärkelse) som omfattas av begränsningen. En moped får man lyfta hela momsen på.


Hur ska kiropraktorbesök betraktas ur skattesynpunkt?

Fråga:
- Ett industriföretag har anställda som får arbeta med kroppen och ofta får göra tunga lyft. Om någon skadar sig och inte kan arbeta har rutinen varit att skicka dem till kiropraktor en eller flera gånger så att personen kan börja arbeta igen. Arbetsgivaren har betalat för detta. Ibland förekommer även att den anställde får gå till kiropraktor under en längre period för att bli bättre.

- Nu har frågan dykt upp hur detta ska hanteras när privat sjukvård förmånsbeskattas och kiropraktor inte är friskvård. Kan man hävda att det är en rehabiliteringskostnad som arbetsgivaren ska betala? Hur ska kostnaden hanteras hos arbetsgivaren? Uppstår en förmån hos den anställde?

Svar från Skattehuset:
- Det troliga är att det skall betraktas som undantaget från beskattning, nämligen förebyggande vård eller rehab och då ska inte det påverkas av de nya reglerna.


Slå samman lön från flera AB?

Fråga: 
- Kan en person, som är ägare av ett moderbolag i en koncern, och har lön från flera av bolagen, slå ihop sina löner från dem när man ser om han tagit tillräcklig lön för att nå löneunderlaget?

Svar från Skattehuset:
- Ja, inga problem.


Hyra ut lägenhet och rum via Airbnb. Vad gäller?

Fråga: 
- Jag har en kund som privat hyr ut lite olika hus och lägenheter via Airbnb. Skatteverket hävdade att det fanns det en begränsning att hyra ut privat innan det blev kommersiellt, alltså dom var tvungna att momsregistrera sig. Min fråga är, finns det någon sådan begränsning gällande uthyrning privat och var ligger gränsen?

Svar från Skattehuset:
- Skatteverket bestämde 2015 att det bör bli fråga om moms när man hyr ut mer än 16 veckor samt att intäkterna överstiger 50 000 kr. Det skall också vara en ekonomisk verksamhet för att det skall kunna bli så här. Ställningstagande finns här. 


Löneavstående

Fråga: 
- Man får sätta av 35 procent på utbetald lön till tjänstepension. Vad händer om den anställde gör ett löneavstående, på vilket underlag skall avdragsnivån då beräknas?

Svar:
- Ett löneavstående är inte en utbetalad lön, och då blir underlaget 35 % på den del som de facto har utbetalats.


Enskild firma samtidigt som bolag i karens?

Fråga: 
- Kan man fortsätta med likartad verksamhet inom ramen för enskild näringsverksamhet samtidigt som det gamla verksamhetsbolaget läggs i karens?

Svar: 
- En karensperiod kan brytas om man exempelvis är aktiv i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Om man följer inkomstskattelagens systematik är en enskild näringsverksamhet definitionsmässigt inget fåmansföretag. Denna omständighet gör att karensen inte skall påverkas i det aktuella fallet.


Reducerat bilförmånsvärde?

Fråga: 
- Kan man som anställd få ett reducerat bilförmånsvärde om man börjar nyttja bilen mitt i månaden?

Svar: 
- Nedsättning beräknas på månadsbasis, dvs. i tolftedelar. Man kan därför inte reducera utifrån en halv månads användande. En dags användning eller 30 dagars användning av en bil en månad, ger således lika högt förmånsvärde.

Läs hela artikeln»

Om en företagare har två verksamheter i samma lokal och en av dem måste föra personalliggare och den andra inte, så ska samtliga personer i båda verksamheterna föras in i personalliggaren. Det finns dock undantag. 

Läs hela artikeln»


Testa vår professionella tjänst Min Skatteinformation kostnadsfritt under en vecka.