Logga - fyr o text förm 25

 För oss är det viktigt att våra kunder känner sig trygg med vår skatterådgivning

Skatterådgivning och konsultation

Skattehuset har med sina skatteexperter många års praktisk erfarenhet av kommunikation med myndigheter och domstolar. Vår kunskap om båda sidor av processen gör att du kan känna dig trygg med att vi handlägger ert skatteärende professionellt och med bra resultat. Vi kan med vår kvalificerade skatterådgivning hjälpa både större och mindre företag, antingen genom direktkontakt med företaget eller via företagets revisor, redovisnings- eller skattekonsult. 

Utöver processföring sysslar vi mycket med rättsutredningar i speciella skattefrågor. För att du ska slippa en kommande skatterevision eller skatteprocess är det bättre att få svar på hur en skattefråga skall bedömas innan man göra en transaktion eller omstrukturering. 
Har problemet redan dykt upp har vi som erfarna skatterådgivare dock kompetensen som behövs för att hitta lösningar.

Våra skatteexperter har genom åren hjälpt till att spara stora summor åt våra kunder, förhoppningsvis kan vi hjälpa Dig också!

Skattehuset erbjuder hjälp och stöd med

  Rättsutredningar och hjälp vid skatterättsliga processer.

  Kontakter med Skatteverket.

  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

  Biträder vid en skatterevision.

  Råd vid omprövningar eller överklaganden eller som ombud. 

  Överföring av verksamhet mellan olika företagsformer.

  Skattemässiga genomgångar av följderna vid en nedsättning av                         aktiekapital samt råd och information om  vilken metod man bör välja. 

Fåmansföretag

De flesta som äger ett företag blir automatiskt en fåmansföretagare. Med det följer att man lyder under speciella skatteregler som man bör känna till. Reglerna för fåmansföretag är dock komplicerade och omfattande och under ständig förändring.

Utifrån din och företagets skattesituation hjälper vi dig att hitta det bästa alternativet till lösning. 

Skatterådgivning och skattekonsultation avseende 

  • Förändrad ägarstruktur
  • Generationsskifte
  • Kommande försäljningar eller annan omstrukturering

Förfrågan skatterådgivning och konsultation

Fyll i dina uppgifter och en beskrivning av ditt ärende.
Vi återkommer när vi har analyserat ditt ärende. 

Har du frågor? Vi hjälper dig gärna. Ring oss på 031-711 68 98