Logga - fyr o text förm 25

Almedalen 2019

Kom och besök oss

Allians och Skattehuset finns i år på plats på Sveriges största mötesplats.
Vi vill gärna träffa dig så kom och diskutera något aktuellt ämne, lyssna på ett seminarium eller bara mingla. 

När och var

Söndag 30 juni 2019 
Måndag 1 juli 2019  
Öppet hus mellan kl 12.30-17.30
Seminariestart från kl 13.00 
Från kl 16.00 mingel med enklare förtäring
Allians kontor
Söder väg 3 A, Visby

Seminariestart från kl 13.00

Söndag 30 juni 2019 

Hållbarhetsredovisning och klimatkompensation även i mindre bolag

Kan mindre bolag (Fåab) göra avdrag för klimatkompensation och andra åtgärder som stärker hållbarheten i produktionsledet? Vad finns för krav och möjligheter i bolagets redovisning och informationsgivning i dessa frågor? 

Generationsskiften

Nya skatteregler träder i kraft för att underlätta övegången av aktier inom familjen - hur fungerar dom och i så fall hur fungerar dom? Ibland är det nödvändigt att göra nyckelpersoner till delägare för att säkra framtida expansion och tillväxt. Fungerar de nya reglerna kring optioner utifrån det ändamålet? 

Är förslaget att sänka kravet på aktiekapital en fara för företagaren?

Att sänka kravet på aktiekapitalet till 25.000 kr är att göra svenska företagare en otjänst. Vi menar att det redan idag finns alternativ och ger exempel på varför. 

Nya regler för personaluthyrning från 1 juli 2019

Kan de nya fördyrande reglerna påverka vårdkvaliten? Kan man parera effekterna genom att "planera sig runt" momsfrågan?

Måndag 1 juli 2019  

Bostadsrättsföreningar

En stor andel av landets medborgare bor i bostadsrätts-föreningar och har investerat stora summor i sitt boende.  Vi menar att det finns ett visst samband mellan "bostadsbubblan" och den redovisningsmässiga hanteringen av bostadsrättsföreningens ekonomi. 

Förbjudna lån

I samband med omstruktueringar, exempelvis vid generationsskiften och ägarförändringar uppstår transaktioner som kan utgöra förbjudna lån. Bokaget kan få dispens, men hur? Om transaktionen betraktas som ett förbjudet lån kan det få kännbara konsekvenser för de inblandade

Informationsplikt rörande aggressiva skatteupplägg - Ta hand om den information ni redan har.

Skatteverket får redan idag information från revisionsbranschen om oseriösa företagare. Bör man inte börja att hantera dessa ärenden innan man lagstiftar om ytterligare information? 

Nya regler för personaluthyrning från 1 juli 2019

Kan de nya fördyrande reglerna påverka vårdkvaliten? Kan man parera effekterna genom att "planera sig runt" momsfrågan?

Har du några frågor? Vi hjälper dig gärna. Ring oss på 031-711 68 98