Logga - fyr o text förm 25

Fördjupningsdagar

I årets fördjupningsdag tar vi upp sambandet mellan redovisning  och skatt,  
en utbildningsdag du inte vill missa! 

Sverige upplevs ha en stark koppling mellan redovisning och skatt där skatteområdet vilket många tror är det som styr, vilket inte alltid stämmer. Hur stark är kopplingen i verkligheten?  
När tar skatterätten över redovisningen och när sker det omvända? 
Under dagen kommer våra föreläsare att visa på den inverkan som de båda områdena har på varandra. 

Kursavgift

3.200 kr

Utbildning för hela företaget! 
Gå 4 betala för 3

I priset ingår kursdokumentation och fika. Samtliga priser är  plus moms. Priset är per deltagare. Rabatter kan inte kombineras.

Kurstider

Kl 09.00-12.00

Utbildningstimmar

Utbildningen ger 1,5 tim redovisning och 1,5 tim skatt

Målgrupp

Kursdagen riktar sig till dig som arbetar med skatt och redovisning antingen på en revisions- och redovisningsbyrå eller på ekonomiavdelningen på ett företag. 

Föreläsare

Jan-Olof Johansson
Jan-Åke Jernhem
Per Lindblom 

Innehåll

Sambandet mellan skatt och redovisning är ett område som behandlas alltför sällan i utbildningar. 
Om man vet om inom vilka områden skatterätten följer den goda redovisningsseden dvs när det alltså finns ett samband och när skatterätten har egna regler och inte följer bokföringen, då kommer du enklare fram till ett svar på flera skattefrågor. 

I tider då vi har fått flera nya redovisningsnormeringar, K2 och K3, så är det extra viktigt att håll koll på det eventuella sambandet. 

Vi går igenom de områdena där skatterätten saknar egna regler lika väl som vi tittar på de områdena där skatterätten nästan uteslutande följder den goda redovisningsseden.

Efter vår fördjupningsdag kommer Du att känna Dig mycket tryggare i en mängd skattefrågor på grund av kunskap inom området, sambandet mellan skatt och redovisning. 

Du får en värdefull genomgång av de vanligaste situationerna som uppstår och som innehåller de civilrättsliga och skatterättsliga delar. 

Det handlar bl a om

  • Indragning av aktier
  • Förbjudet lån
         - När sker beskattning privat?
         - Regleringar i bolaget
         - Info i årsredovisning
         - Diverse dispenser
  • Lön som inte är marknadsmässig till närstående
  • Ställa ut optioner till nyckelanställda, Nya regler
  • Fakturering av styrelsearvode
  • Andelsbyte

Boka kurstillfälle

2020-02-19 Stockholm 
World Trade Center 

2020-02-21 Göteborg
Gothia Towers

Har ni några frågor  kontakta oss på telefon 031-711 68 98