Logga - fyr o text förm 25

Fördjupningsdagar

I årets fördjupningsdag tar vi upp sambandet mellan redovisning  och skatt,  
en utbildningsdag du inte vill missa! 

Sverige upplevs ha en stark koppling mellan redovisning och skatt där skatteområdet verkar vara viktigast, vilket inte alltid stämmer. Hur stark är kopplingen i verkligheten?  När tar skatterätten över civilrätten och när sker det omvända? 

Under dagen kommer våra föreläsare att visa på den inverkan som de båda områdena har på varandra. 

Målgrupp

Kursdagen riktar sig till dig som arbetar med skatt/redovisning antingen på en revisions- och redovisningsbyrå eller på ekonomiavdelningen på ett företag. 

Kursavgift

3.200 kr

Utbildning för hela företaget! 
Gå 4 betala för 3

I priset ingår kursdokumentation och fika. Samtliga priser är  plus moms. Priset är per deltagare. Rabatter kan inte kombineras.

Kurstider

Kl 09.00-12.00

Föreläsare

Jan-Olof Johansson
Jan-Åke Jernhem
Per Lindblom 

Utbildningstimmar

Utbildningen ger 1,5 tim redovisning och 1,5 tim skatt

Innehåll

Kan det vara så att man tenderar att övervärdera skatterättens inverkan eftersom det är plånboksfrågor ?
Detta trots att det oftast är civilrätten som har företräde. Som exempel på det kan nämnas, intäkts- och utgiftsredovisningen vilket enbart är en ren civilrättslig fråga och förbjudna lån som är en ren civilrättslig fråga. 
Vilka för- och nackdelar uppstår då?

Du får en värdefull genomgång av de vanligaste situationerna som uppstår och som innehåller de civilrättsliga och skatterättsliga delar. 

Det handlar bl a om

  • Indragning av aktier
  • Förbjudet lån
         - När sker beskattning privat?
         - Regleringar i bolaget
         - Info i årsredovisning
         - Diverse dispenser
  • Lön som inte är marknadsmässig till närstående
  • Ställa ut optioner till nyckelanställda, Nya regler
  • Fakturering av styrelsearvode
  • Andelsbyte

Boka kurstillfälle

2020-02-19 Stockholm 
World Trade Center 

2020-02-21 Göteborg
Gothia Towers

Har ni några frågor  kontakta oss på telefon 031-711 68 98