Logga - fyr o text förm 25

Välkommen till en halvdagskurs där sambandet mellan
redovisning och skatt står i fokus.

Sverige upplevs ha en stark koppling mellan redovisning och skatt där skatteområdet verkar vara viktigast, vilket inte alltid stämmer. Hur stark är kopplingen i verkligheten?  När tar skatterätten över civilrätten och när sker det omvända? 

Under dagen kommer vi att visa på den inverkan som de båda områdena har på varandra. 

Kursavgift

3.200 kr

Utbildning för hela företaget! 
Gå 4 betala för 3

Boka före 15 september 2019
400 kr i rabatt 

I priset ingår kursdokumentation och fika.
Samtliga priser är  plus moms. Priset är per deltagare. Rabatter kan inte kombineras.

Kurstider

Kl 09.00-12.00

Föreläsare

Jan-Olof Johansson/Jan-Åke Jernhem
Per Lindblom 

Utbildningstimmar

Utbildningen ger 1,5 tim redovisning och 1,5 tim skatt

Målgrupp

Kursdagen riktar sig till dig som arbetar med skatt/redovisning antingen på en revisions- och redovisningsbyrå eller på ekonomiavdelningen på ett företag. 

Innehåll

Kan det vara så att man tenderar att övervärdera skatterättens inverkan eftersom det är plånboksfrågor ?
Samtidigt är det oftast så att det är civilrätten som har företräde. Som exempel på det kan nämnas, intäkts- och utgiftsredovisningen vilket enbart är en ren civilrättslig fråga och förbjudna lån som är en ren civilrättslig fråga. 
Vilka för- och nackdelar uppstår då?

Boka kurstillfälle

Datum

Ort

Kurslokal

19 februari kl 09.00-12.00

Stockholm 

World Trade Center

21 februari kl 09.00-12.00

Göteborg

Gothia Towers

Har ni några frågor  kontakta oss på telefon 031-711 68 98