Logga - fyr o text förm 25

Bokningsvillkor

Bokningsbekräftelse
skickas via e-post i samband med anmälan.

Ingår
Om inget annat framgår av kursbekräftelsen ingår dokumentation, lunch, kaffe och förfriskningar.

Fakturering
Kursavgiften faktureras ca 30 dagar innan kursstart. Fakturan skickas via e-post i pdf-format, ange e-postadress för fakturamottagare i anmälan. 
Om ni istället önskar pappersfaktura ange det under övriga upplysningar i anmälan. 

Betalningsvillkor
Alla priser och avgifter är angivna exklusive moms. Betalning skall ske inom 15 dagar efter fakturering. Kursavgiften ska vara betald innan kursstart. 

Avbokning 
Vid avbokning senare än 14 kalenderdagar före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.  Avbokning bör ske skriftligt till info@skattehuset.com 

Byte av deltagare kan ske när som helst utan kostnad. 

Vid egen sjukdom återbetalas kursavgiften minus 495 kr i administrativ avgift mot uppvisande av läkarintyg.
Avbokning måste göras senast kursdagen till info@skattehuset.com

Ombokning 
Till annan kursdag kan ske utan kostnad fram till 14 dagar före kursdagen, därefter debiteras 495 kr per person
exkl. moms. Ombokning kan endast göras till likvärdig kursdag och inom samma utbildningssäsong. 
 
Kursintyg
Skickas via mail till respektive deltagare. Vänligen återkom vid eventuell ny mailadress.  
 
Specialkost
Meddelas till Skattehuset senast två veckor före kursdag, i annat fall tillkommer eventuellt en extra kostnad.

Inställd utbildning
Antalet platser på varje utbildning är begränsat. Skattehuset förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för
få antal deltagare.
Vid inställd utbildning återbetalas hela kursavgiften, alternativt erbjuds kunden plats på annan motsvarande utbildning

Har du några frågor? Vi hjälper dig gärna. Ring oss på 031-711 68 98