Logga - fyr o text förm 25

Kurser lön och redovisning från Srf Utbildning

Löne- och redovisningskurser både för dig som är ny inom respektive område och för dig som arbetat som
löne-/redovisningskonsult i flera år. 

Lönehantering 1

Kursen passar dig som är ny på lön och vill lära dig grunderna inom lönehantering. Den ger dig grundläggande kunskaper i löneberäkning och löneadministration. Efter kursen ska du självständigt kunna hantera en enklare löneberäkning samt rapportera och ta fram underlag till affärsredovisning och skattedeklarationer.

Lönehantering 2

En grundläggande kurs som ger dig goda kunskaper i löneberäkning och löneadministration. Kursen bygger vidare på Lönehantering 1 och breddar dina kunskaper i grundläggande lönehantering.

Lönehantering 3

En kurs för dig som jobbat med lön några år och som har goda kunskaper i yrket.
Kursen ger dig fördjupade kunskaper i lönehantering vad gäller föräldraledighet, sjuklön, semester och annan ledighet. Ett passande steg om du vill gå vidare i utvecklingen som löneadministratör. 

Lönehantering 4

En avancerad kurs för dig som vill fördjupa din lönekompetens. Du har redan har lång erfarenhet av arbete med lönehantering. Kursen ger dig fördjupade kunskaper vad gäller semester, årsskiftesrutiner, lönekonsultens arbetssätt och beräkningar för expatriater.

Bokföring grund

En kurs för dig som vill lära dig grunderna för att sköta löpande bokföring i företaget. Gör du bokföringen rätt från början sparas onödig tid och kostnader för rättelser i efterhand.

Löpande bokföring - Redovisning 1

En heltäckande kurs där du lär dig att bokföra de dagliga transaktionerna såsom representation, skattekonto, löner, fakturor m m. Du lär dig även att stämma av rapporterna och göra månadsbokslut som blir bra beslutsunderlag. 

Bokslut K2 grund - Redovisning 2

Under den här mycket praktiska grundkursen i bokslut lär du dig att på egen hand göra bokslut för ett mindre aktiebolag.
Kursens innehåll kan du använda för de flesta företagsformer och storlekar av företag, men är i första hand inriktat på K2-regelverket för aktiebolag.

Bokslut K2 med skatt - Redovisning 2+

En kurs för dig som inte självständigt gör bokslutsdispositioner och skatteberäkningar men som börjat upprätta bokslut. Du lär dig reglerna för bokslutsdispositioner och hur du beräknar och bokför dem. Du får veta hur det går till i praktiken och du får även lära dig hur vinsten kan disponeras på bästa sätt. Du kommer också att få kunskap om när och hur man upprättar en kontrollbalansräkning.

Bokslut K2/K3 påbyggnad - Redovisning 3

Under den här fördjupningskursen i bokslutsarbete med K2-inriktnin får du en nyttig genomgång av vilka värderingsregler som gäller vid upprättande av ett bokslut och årsredovisning. Kursen utgår från K2-regelverket men belyser viktiga skillnader för olika balansposter utifrån ett K3-perspektiv.
En kurs som passar både dig som börjat upprätta bokslut och årsredovisning samt mer erfarna konsulter.

Bokslut K2 fördjupning - Redovisning 4

En fördjupad kurs i upprättande av ett bokslut enligt K2. Det är viktigt att ha god kunskap om vad som står i K2-reglerna och hur reglerna ska tolkas, detta får du i denna kurs. Utbildningen riktar sig till dig som jobbar med aktiebolag.

Bokslut K2 fördjupning - Redovisning 4+

Under kursen lär du dig hur du upprättar ett bokslut enligt K3. Du får både teoretiska kunskaper och praktiska redovisningsmässiga lösningar för det enskilda företaget jämfört med koncernen. Utifrån mindre företags behov att kommunicera med omvärlden via sin finansiella rapport, kan det oftare än man tror, finnas skäl för det mindre företaget att välja K3. 

Årsredovisning K2 - Redovisning 5

Under kursen går vi igenom vilken information som egentligen måste finnas i en K2 årsredovisning. Årsredovisningen är en av de viktigaste handlingarna en redovisningskonsult upprättar för sina kunder. Den används bland annat regelmässigt som underlag i samband med kreditprövningar hos banker och leverantörer.

Årsredovisning K3 - Redovisning 5+

En kurs där du får lära dig den praktiska tillämpningen av årsredovisning enligt K3 för mindre företag. Vi tränar på att utifrån ett antal verkliga händelser bedöma vilken information som är obligatorisk i en årsredovisning upprättad enligt K3-reglerna. För att få ett bra utbyte av kursen bör du ha en god allmän kännedom om årsredovisningslagens bestämmelser om värdering och tilläggsupplysningar. 

Kvalificerade redovisningsfrågor -
Redovisning 6

Då K-regelverken är nya regelverk uppstår en hel del tolknings- och tillämpningsfrågor kring dessa. I den här kursen tar vi i huvudsak upp specifika tillämpningsfrågor inom de nya K-regelverken men även en del generella redovisningsfrågor berörs. Under denna kurs ger vi dig argumenten för tolkning och tillämpning av K-regelverken. 

Ansvar och rådgivning - Redovisning 7

Du som är redovisningskonsult får ge kloka råd i redovisnings-och skattefrågor som också får bäring på andra regelverk, men ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig. I den här kursen om Ansvar och rådgivning går vi igenom vad som händer när något blir fel. Vi tittar på och diskuterar kring några konsultsituationer där man kan gå fel samt några verkliga disciplinärenden.